En ny østjysk telefonrådgivning skal støtte og vejlede mennesker med alvorlig synstab og pårørende. Rådgiverne har selv oplevet at miste synet og kan hjælpe folk videre i deres liv med et synshandicap. Bag linjen står Dansk Blindesamfund Østjylland og Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Kan jeg beholde mit arbejde? Hvordan finder jeg rundt? Bliver jeg nogensinde glad igen?

Det er blot nogle af de mange spørgsmål, der melder sig, når et menneske helt eller delvist mister synet. Hver dag mister seks danskere i gennemsnit synet, og det udløser ofte en stor livskrise. Dertil kommer en lang række praktiske problemer i hverdagen.

Mange synshandicappede og deres pårørende har svært ved at overskue den nye livssituation, og det er baggrunden for en ny telefonrådgivning, ‘Synslinjen‘, som åbner den 1. december i Aarhus. Ved telefonerne sidder en række frivillige rådgivere, der på egen krop har oplevet et synstab og derfor kan støtte og vejlede på en anden måde end professionelle.

“Alle, der mister synet, vil have glæde af at tale med andre, der har prøvet det samme. Nogle vil hurtigt finde sig til rette i den nye livssituation, mens der for andre er en betydelig risiko for isolation med alvorlige psykiske problemer til følge,” siger kredsformand for Dansk Blindesamfund Østjylland, Helle Kaas Schmidt.

Støtte og hjælp

‘Synslinjen’ er blevet til i samarbejde mellem Dansk Blindesamfund Østjylland og Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital, der dækker hele Jylland og Fyn. På øjenafdelingen ser professor Toke Bek frem til det nye samarbejde.

“Vi oplever ofte, at vores patienter har brug for støtte og hjælp, som rækker udover, hvad vi kan tilbyde her på afdelingen. Det er vores håb, at ‘Synslinjen’ kommer til at udfylde det hul,” siger Toke Bek.

De frivillige rådgivere fra ‘Synslinjen’ vil fra februar være tilstede på afdelingen to gange om måneden, hvor de kan vejlede og støtte patienter, ligesom de kan deltage i møder og undersøgelser. Personalet har også mulighed for at rette henvendelse til ‘Synslinjen’, når der er en patient, der gerne vil kontaktes af en rådgiver.

“Hurtig hjælp er med til at fremme en tidlig synsrehabilitering, som på sigt vil føre til en hurtigere oplevelse af selvstændighed og øget livskvalitet,” siger Helle Kaas Schmidt.

Info om Synslinjen:

‘Synslinjen’ åbner 1. december 2016 og er et to-årig pilotprojekt, som er lavet i samarbejde mellem Dansk Blindesamfund Østjylland og Øjenafdeling på Aarhus Universitetshospital. Linjen har tilknyttet seks frivillige rådgivere, der alle selv har et synshandicap. Rådgiverne har gennemgået et uddannelsesforløb og har tavshedspligt. Fra februar vil der to gange om måneden være en frivillig rådgiver tilstede på øjenafdelingen.

Brugerne kan henvende sig anonymt til linjen.

Synslinjen har telefonnummer: 45 80 00 10.

Telefonerne er åbne mandag ml. kl. 9-13, onsdag ml. kl. 13-17 og torsdag ml. kl. 17-21.

Læs mere her: www.synslinjen.dk

For yderligere info kontakt projektleder og kredsformand Helle Kaas Schmidt på tlf.: 21 29 79 99, mail: helle.kaas.schmidt@blind.dk eller professor Toke Bek på tlf. 78 46 32 23