Dansk Blindesamfund har brug for flere frivillige rådgivere til Synslinjen. Det er en telefonrådgivning, der retter sig mod mennesker med et konstateret eller truende synstab samt deres pårørende og fagpersoner, og det foregår hjemmefra. Vi har et tæt samarbejde med 3 store øjenafdelinger, hvor vi ca. 2 gange om måneden går i venteområderne, og giver information om Synslinjen til patienter og pårørende. 

Synslinjen har nu eksisteret i næsten 3 år. Vi har brug for yderligere 4 frivillige rådgivere, som både kan rådgive i telefonen og tage vagter på øjenafdelingerne enten i Glostrup eller Århus, eller på lidt længere sigt også i Odense.

Inden opstart på rådgivningen skal alle deltage i et kursus den 27.-29. november 2019 på Fuglsangcentret i Fredericia.

Vi forventer

 • At du har et synshandicap, og at du er afklaret og positivt indstillet i forhold til dette.
 • At du er lyttende og empatisk.
 • At du har forståelse for betydningen af netværk blandt ligestillede som støtte og inspiration for den enkelte og har tid og lyst til lejlighedsvist at deltage i diverse arrangementer for målgruppen.
 • At du er psykisk i balance, så du kan håndtere kontakten med mennesker i krise.
 • At du kan afsætte tid til rådgivningssamtaler per telefon (4 timer hver 2. uge), tid til vagter på øjenafdelingen (2 timer 1 gang hver måned) og 3 internatmøder om året af 1 1/2 døgns varighed.
 • At du er stabil, pligtopfyldende og ansvarsbevidst overfor Synslinjen og kollegerne.
 • At du er indstillet på at deltage i uddannelse/introduktionskursus inden arbejdet påbegyndes, bl.a. om samtaleteknik, introduktion til øjensygdomme og øjenafdelingernes arbejde samt Dansk Blindesamfunds tilbud.
 • At du er indstillet på at deltage i gruppesupervision og evaluering med jævne mellemrum.
 • At du har it-færdigheder på brugerniveau.

Vi tilbyder

 • Et meningsfuldt frivilligt arbejde, hvor du kan gøre en forskel for mennesker, der har brug for din hjælp.
 • Relevant undervisning og supervision.
 • Et godt, kollegialt fællesskab.
 • Ikke løn, men refusion af udgifter forbundet med dit frivillige arbejde.

Er du interesseret?

Er du interesseret, så send en begrundet ansøgning i Word til koordinator Helle Kaas Schmidt, Helle.Kaas.Schmidt@blind.dk senest den 10. oktober 2019.

Har du spørgsmål, så er du også velkommen til at ringe til Helle Kaas Schmidt på 21297999.

Jobsamtaler forventes afholdt den 25. og 28. oktober 2019 på hhv. Fuglsangcentret i Fredericia og Dansk Blindesamfunds hovedkontor i Taastrup.